Donatiedoelen

Stichting GHAWA kent meerdere doelen. Het eerste doel is het helpen bouwen van het gezondheidscentrum. Dit zal in 3 fases verlopen. Het tweede doel is het helpen draaiende te houden van dit gezondheidscentrum - het vormen van een financiële levenslijn, mocht dit nodig blijken. Het derde doel is het gezondheidscentrum helpen haar medische doelen voor de bevolking te behalen middels ondersteuning met kennis en kunde. Maar in de basis is het doel Momodou en zijn mede-bestuurders in Gambia tot een zelfstandig draaiend centrum te helpen komen. Zónder inmenging van buitenaf. Stichting GHAWA is alleen de Nederlandse ondersteuningspoot.

Dit alles zal jaren in beslag nemen en geheid diverse uitdagingen en verrassingen brengen. Daarom beginnen we simpel door te zorgen dat de eerste bouwlaag van het gezondheidscentrum er komt. En van dááruit kan Momodou verder bouwen!

Het beoogde gezondheidscentrum telt drie verdiepingen. Niet alles zal gebruikt worden voor gezondheidszorg: door diversificatie van inzet hopen we te komen tot een gezondheidscentrum dat niet alleen nu maar ook in de toekomst kan blijven draaien. Een deel van de ruimte zal derhalve worden onderverhuurd aan lokale ondernemers en de bovenste verdieping zal dienst doen voor verhuur aan toeristen. De extra inkomsten die dit oplevert, dragen zorg voor een gezonde financiële opzet en vergroot de mogelijkheden om de zorgkant mínder van geld afhankelijk te laten zijn. In andere woorden: om zorg te kunnen bieden aan mensen zónder geld.

Kosten bouw

De bouw verloopt in 3 fasen.

Fase 1 - Basis en begane grond. Het eerste doel is om de basis neer te zetten: De absolute benodigdheden zoals water en electriciteit, en de eerste bouwlaag. Voor de begane grond is de fundering nodig, de bouw van de muren zelf en de vloer waarop de volgende verdieping komt te rusten.

Fase 2 - De bouw van de eerste verdieping. Hiervoor is de bouw van de muren zelf nodig en de vloer waarop de volgende verdieping komt te rusten

Fase 3 - De bouw van de tweede verdieping. Ook hier is weer de bouw van de muren zelf nodig, gevolgd door het dak.

De kosten per fase zijn als volgt:

Fase 1 - GMD 5,182,993 / €74.043
Fase 2 - GMD 14,223,288 / €36.023
Fase 3 - GMD 19,050,661 / €32.227
-----------------
Totaal - GMD 9,960,530 / €142,293

Hieronder volgt een uitsplitsing per fase.

Fase 1 - Algemene kosten en eerste bouwlaag

Fase 2 - Tweede bouwlaag

Fase 3 - Derde bouwlaag en dak

Jaarlijkse kosten

De jaarlijkse kosten zijn lastig in te schatten, en zullen dus gaandeweg bijgesteld worden. Zo zal in het begin niet al het personeel nodig zijn en kan anderzijds blijken dat er meer verbruiksartikelen nodig zijn dan ingeschat werd.


Jaarlijke kosten - Totaal: GMD 1,027,200 / €14.674

Dit is in te delen in de volgende posten:

Personeel - GMD 993,600 / €14.194

Electriciteit - GMD 18,000  / €257

Water - wordt zelf opgepompt

Verbruiksartikelen - GMD 7,800 / €111